Nyhetsarkiv

Psykisk helse, rus og avhengighet i alderdommen

Design uten navn (28)
Foto: Michal Jarmoluk/Gerd Altmann/StockSnap fra Pixabay

Fysioterapeut Njål Bredal Bruaas brenner for de eldre pasientene! Nå tar han videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid ved OsloMet med utdanningsstipend fra Fysiofondet. 
 
Njål jobber som fysioterapeut i Lillestrøm og har i 20 år jobbet i kommunehelsetjenesten med hovedvekt på eldre:

- De siste 17 årene har jeg hovedsakelig jobbet med hjemmeboende eldre, eldre på institusjon og eldre med psykiske lidelser. 
 
For 10 år siden tok han videreutdanning i fysioterapi for eldre. Også da med utdanningsstipend fra Fysiofondet:

- Dette gav meg en dypere kunnskap og forståelse av eldre som brukergruppe, hvilke hovedutfordringer de har og hvilke tiltak som har forankring i god og nyere forskning og som god klinisk praksis. Eldrebølgen er i ferd med å skylle inn over samfunnet. Lavere fødselstall og det faktum at vi lever lenger, gjør at Norges befolkning aldres forholdsvis raskt. Andel yrkesaktive vil falle betydelig samtidig som gruppen med pensjonister, og særlig de eldste, vil øke dramatisk. En av hovedutfordringene framover vil være at det blir færre unge til å passe på stadig flere eldre. Og det er særlig de eldste som har et høyt omsorgsbehov.

Njål ønsker å kombinere kunnskap om alderdom og psykiske lidelser: 

- Mange eldre sliter med psykiske lidelser som depresjon og demens. Mange lever i ensomhet og har få eller ingen nære rundt seg. I tillegg er det en del eldre som har et rusproblem i form av alkoholmisbruk eller overforbruk av medikamenter. Andelen av eldre med andre psykiske lidelser vil også øke i framtiden. For å best mulig kunne møte denne utfordringen som helsearbeider i kommunen ønsker jeg å øke mitt kunnskapsnivå innen psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid. 

Fysiofondet ønsker ham lykke til og oppfordrer alle fysioterapeuter under videreutdanning om å søke stipend. Neste frist er 15.mars kl. 14.