Nyhetsarkiv

Fra rullestolteknikk til E-helse! (se video)

cold, smooth & tasty. (6)
Foto: Privat/Rawaz Aziz

Rawaz Aziz er opptatt av kompetanseheving og har mottatt Fysiofondets utdanningsstipend til to videreutdanninger, samt flere reisestipend til etterutdanningskurs. 

De siste årene har han flere ganger benyttet Fysiofondets reisestipend for å holde seg oppdatert gjennom kortere kurs:

- I høst var jeg på Høgskulen på Vestlandet på rullestolteknikkurs. Jeg jobber som fysioterapeut i Stavanger kommune og 50% av stillingen er øremerket saker som angår rullestolformidling. Hensikten med kurset var å lære mer om hva det vil si å være en rullestolbruker og de utfordringer som de kan møte i hverdagen. Kurset var organisert slik at hver kursdeltager fikk sitte i rullestol under kurset og fikk derfor også erfare hvordan det var å sitte i en rullestol og hva slags innvirkning justering og korrigering av rullestolens komponenter har å si for brukerens komfort og kjøreegenskaper. Det var i tillegg fokus på kjøreferdigheter og hvordan vi best kan ruste den enkelte pasient til hva slags kjøreferdigheter som er kjekt å kunne når man av en eller annen grunn blir rullestolbruker. Den praktiske tilnærmingen til kurset har vært veldig nyttig for å selv erfare hvordan det er å sitte i rullestol.

Se video fra kurset!

Fra før har han en videreutdanning i fysioterapi for eldre fra OsloMet. Og det siste året har han tatt videreutdanning i e-helse ved Høgskulen på Vestlandet. Han begrunner valg av utdanning slik: 
- Teknologi blir stadig tatt mer og mer i bruk i helsevesenet, dette sammen med min egen interesse for teknologiske løsninger og duppeditter har bidratt til en interesse for e-helse. Jeg ville lære om hva som må tas hensyn til når e-helse skal anskaffes og implementeres i tjenester, og hva jeg må tenke på hvis jeg selv ønsker å skape nye e-helse løsninger. Jeg ønsket også å lære om hvordan e-helse kan være til fordel for pasienter og brukere gjennom å bidra til større selvstendighet og mestring i hverdagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Fra behovskartlegging til innkjøp og implementering: 
- Studiet viste seg å handle mye om hvordan man kan kartlegge brukers behov gjennom en behovsanalyse og dermed sette opp en behovsbeskrivelse til en tenkt leverandør eller produsent. Det viste oss at det ikke finnes noen fasit eller begrensning på hva slags e-helseløsninger som kan tilbys pasienter, men at dette heller er begrenset av bestiller og utvikler sin kreativitet. Samtidig må man ha med seg noen grunnleggende prinsipper når man skal sette opp en e-helseløsning. Studiet har vært med å styrke min kompetanse innen anskaffelse, implementering, bruk og konsekvenser i bruk av e-helseløsninger. Å vite mer om hvordan offentlige anskaffelser foregår og alle lover og regler man må forholde seg til har vist meg at det ikke bare er å velge et produkt og dermed kjøpe dette, men at det er mange "kjøreregler" man må forholde seg til og at dette kan slå tilbake i etterkant hvis man ikke gjør det grundig nok i første omgang. Studiet har også tatt for seg endringsledelse og utfordringer rundt det å implementere endringer i en bedrift eller organisasjon hvor mange arbeidsrutiner og prosedyrer allerede er godt forankret. Samtidig har det også tatt for seg utfordringer i holdninger angående bruk av e-helseløsninger hos helsepersonell og mottakere av tjenester.

Aziz peker på at teknologi ikke kan løse alt:
- Studiet har også rustet oss til å ha fagkritiske holdninger når det gjelder utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helse- og omsorgstjenesten. Alt kan ikke erstattes med teknologi! Men der det er mulig burde det prøves ut, dette viser også flere offentlige rapporter. Jeg har jobbet 100% ved siden av og det har til tider vært litt overveldende. Men utbyttet er stort og jeg håper at jeg med dette i bagasjen kan bidra inn i min virksomhet som en ressurs innen e-helse.