Nyhetsarkiv

Stipend til inspirerende rehabiliteringskongress i Chicago

Design uten navn (1)-2

Åse Bergheim (bildet) har vært på American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM) Annual Conference i Chicago med reisestipend fra Fysiofondet. 

Åse Bergheim har nesten tretti års erfaring som fysioterapeut i spesialist- og kommunehelsetjenesten. På Forsterket Rehabilitering Aker (FRA) i Oslo kommune jobber hun nå med spesialisert/forsterket rehabilitering, samt fagutviklingsprosjekter. 

Dette forteller hun om utbyttet fra kongressen:

- Samtidig som det faglige innholdet er svært relevant for meg, er det nyttig å få kontakt med internasjonale forskningsmiljøer for oppdatering på nyeste forskning på rehabiliteringsområdet. Jeg er en del av LIFT-teamet, og baselinedata for LIFT-Oslo prosjektet ble presentert av en tverrfaglig gruppe fra FRA. Jeg har også vært medarbeider i ACT-prosjektet (som omhandlet vår rehabiliteringsintervensjon for covid-19 pasienter), som også ble presentert på kongressen. Det var svært spennende og ikke minst motiverende å se at det arbeidet vi gjør på FRA også blir anerkjent internasjonalt!

- Jeg benyttet ellers anledningen til å høre på interessante og spennende foredrag innen en rekke temaer: Slagrehabilitering i Storbritannia, følger av korona-pandemien for eldre i USA, nevroplastisitet ved trening av parkinson-pasienter, brukerperspektivet innen rehabilitering, placebo-effekten i rehabilitering m.m. Det ble også tid til en omvisning på Shirley Ryan Ability Lab, som var veldig inspirerende. 

- Alt i alt hadde jeg svært stort utbytte av ACRM. Konferansen har gitt meg et solid faglig påfyll og økt motivasjon for å fortsette både det kliniske arbeidet og fagutviklingen på FRA. Slik kan vi bli enda bedre i vår rehabiliteringspraksis, noe som - viktigst av alt - kommer alle våre pasienter til gode.