Nyhetsarkiv

Kurs, kongress og disputas! Humaira Sæbø

Design uten navn (2)-2Foto: Arne Årseth / Bergen helsehus

Humaira Sæbø jobber som fysioterapeut ved Skadepoliklinikken i Bergen. Hun har mottatt to reisestipend fra Fysiofondet i år - til «Albue- og håndseminar» ved Nimi og til Fragility Fracture Network sin internasjonale kongress. I tillegg har hun disputert! 

Seminar ved Nimi
Sæbø forteller om et relevant kurs som ga en nyttig oppdatering i emnet hun jobber med til daglig:

- I min jobb ved Skadepoliklinikken har jeg tett samarbeid med leger og radiografer. Jeg jobber med pasienter som har brudd, luksasjoner og muskelskader i hånd, håndledd, albue og skulder. Pasientene kommer rett fra legen til fysioterapiseksjonen for opptrening og veiledning etter skade, gipsseponering og kirurgi. Så godt som alle pasientene som skader seg og trenger veiledning og oppfølging, blir henvist til fysioterapiavdelingen av lege, ortoped eller radiograf. Pasientene kommer samme dag som kontroll hos legen etter for eksempel seponert gips fra håndleddet, fjerning av fatle fra albuen, fjernet sting fra hånd/albue, fjerning av støttebandasje eller de som trenger generell veiledning angående tilbakeføring til aktivitet/idrett etter skaden. Vi følger pasienter over tid med kontroller avhengig av skade og kompleksitet og justerer øvelser etter pasientenes behov. De pasientene som trenger tettere og lengre oppfølging, anbefales å oppsøke et fysioterapiinstitutt. Kurset var svært relevant for å kunne oppfriske og oppdatere meg i emnet.

Disputas og internasjonal kongress
Da Fragility Fracture Network arrangerte kongress i oktober presenterte hun en studie hun og andre ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen har jobbet med. Den er gjennomført som del av hennes ph.d.-prosjekt. Tidligere i år disputerte hun for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Photobiomodulation in Distal Radius Fracture. A study of pain and function after wrist fracture":

- Avhandling undersøkte potensialet til laserbehandling (photobiomodulation therapy – PBMT) i oppfølgingen av håndleddsbrudd. Denne bruddskaden er svært utbredt og kan påvirke pasientene i månedsvis. Studiene utforsker effekten av PBMT på smerte og funksjon hos voksne pasienter med den vanligste typen av ikke-kirurgisk behandlede brudd. Studiene inkluderte 179 pasienter i alderen 18 til 97 år som ble rekruttert fra Bergen legevakt/Skadepoliklinikken. Hovedmålet var å evaluere hvor effektivt PBMT reduserte smerte og funksjonsnedsettelse hos pasientene. Én klinisk studie undersøkte effekten av PBMT påført under gipsefasen. En annen studie undersøkte effekten av PBMT som et supplement til øvelser i rehabiliteringsfasen rett etter fjerning av gipsen. I begge tilfeller ble pasientene behandlet med laser tre ganger ukentlig i tre uker. Deretter ble smerte og funksjon undersøkt ved ulike intervaller i et halvår. Pasientene fikk enten behandling med PBMT eller kom de i en kontrollgruppe som fikk behandling med en jukselaser (placebo).

- Resultatet viste at pasientene behandlet med PBMT enten under gipsfasen eller etter fjerning av gipsen fikk omtrent en måneds forsprang i å gjenvinne bevegelighet og styrke sammenlignet med den placebo behandlede referansegruppen. Reduksjonen i smerteopplevelse var størst da behandlingen ble gitt etter fjerning av gipsen. I tillegg testet prosjektet påliteligheten til måling med håndholdt trykkalgometer, en målemetode for å undersøke smerte ved skadestedet. Smertemåling viste seg pålitelig, men krever trening. Helst bør samme person utføre målingen hver gang for at resultatet skal være sammenlignbart.

Fysiofondet gratulerer med doktorgraden! Du kan finne Sæbø på vår oppdaterte liste over norske fysioterapeuter med doktorgrad 15.desember. Husk å gjøre som henne og søk om reisestipend til både kurs og internasjonal kongress du også!