Nyhetsarkiv

Søvnkvalitet ved aksial spondyloartritt - betydningen av fysisk funksjon og form

Fongen-1

Camilla Fongen har fått stipend til formidlingsprosjekt.

Hun skal skrive en artikkel om forekomsten av redusert søvnkvalitet ved aksial spondyloartritt. Samt sammenhengen mellom søvnkvalitet og fysisk funksjon og fysisk form. Dette skriver hun om forskningen som ligger til grunn for artikkelen:

Aksial spondyloartritt (tidligere benevnt Bekhterev sykdom) er en kronisk, inflammatorisk, revmatisk ryggsykdom som vanligvis oppstår før 30 års alder. Det anslåes at mellom 30.000-40.000 lever med sykdommen i Norge, og den tidlige sykdomsdebuten betyr at den påvirker hele voksenlivet. Smerter og stivhet er karakteristisk for sykdommen, og redusert søvnkvalitet er en av de vanligste helseplagene. En nylig systematisk oversikt viser stort sprik i andel (35-90%) av personer med aksial spondyloartritt som rapporterer redusert søvnkvaliteten. Per i dag kjenner vi ikke til hvor vanlig redusert søvnkvalitet er for personer som lever med aksial spondyloartritt er i Norge. Et mål med denne studien er derfor å undersøke forekomsten av redusert søvnkvalitet og hvilke aspekter av søvn som er påvirket.

Regelmessig trening og fysioterapi har en viktig rolle i behandlingen av sykdommen, og vi ønsket også å utforske om modifiserbare faktorer som fysioterapeuter jobber med i klinisk praksis har sammenheng med søvnkvalitet.  

Studien som ligger til grunn for arbeidet er en tverrsnittstudie som bruker baseline data fra Exercise for SpondyloArthrits (ESpA). ESpA er en randomisert kontrollert studie som inkluderte 100 deltakere i alderen 18-70 år, hovedmålet var at å undersøke effekten av høyintensiv trening på sykdomsaktivitet hos pasienter med aksial spondyloartritt.   

Fysiofondet følger spent med på arbeidet som skal foregå fram mot sommeren!