Nyhetsarkiv

Reisestipend til tverrfaglig kurs om smerter i muskel og skjelett

Design uten navn (14)Foto: Tumisu, Pixabay

Fysioterapeut Øystein Wilsgård Benjaminsen jobber med fysikalsk medisin og rehabilitering ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Han har tatt kurset “Smerte i muskel og skjelett” ved St. Olavs hospital med reisestipend fra Fysiofondet. 
 
Det todagers kurset retter seg mot fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, leger, psykologer og andre godkjente helsepersonell som jobber med smertepasienter. Det er et spesielt fokus på muskel og skjelettsmerter og på å øke den tverrfaglige kompetansen hos helsepersonell. Øystein forteller:

- Hovedmålet med kurset var å gjenkjenne og behandle spesifikke tilstander som ligger til grunn for smerte, samt idiopatiske tilstander, og en kombinasjon av disse. Kurset ga en oppdatering og gjennomgang av kjent fagstoff, samt økt kunnskap om spesifikke tilstander, funksjonsvurdering, mestringsstrategier og ikke-medikamentell behandling. Etter kurset er min kompetanse på fagområdet økt, og kan brukes i videre utviklingsarbeid i fagmiljøet på arbeidsplassen.

Fysiofondet oppfordrer alle fysioterapeuter som ønsker faglig påfyll om å søke reisestipend til etterutdanning!