Nyhetsarkiv

Ny seksårig strategisk plan for Fysiofondet

Design uten navn (9)Foto: Wokandapix

Til grunn for Fysiofondets arbeid ligger en strategisk plan som utarbeides av styret. For å styrke langsiktigheten i arbeidet er den gjeldende for seks år av gangen, med mulighet for årlig revisjon. Plan for 2023-2028 er nå vedtatt. 

Planen er forankret i vedtektene og samfunnets behov definert i politiske planer om helse, utdanning og forskning (se Strategisk plan 3.2. Referanser).

Fysiofondet jobber langsiktig for å være en nøkkelressurs for utvikling av fysioterapeuters kunnskap og kompetanse. Grunnpilarene i strategisk plan er tildelinger til etterutdanning, videreutdanning og forskning og kunnskapsutvikling. Disse virker sammen: Etter- og videreutdanning legger grunnlaget for fysioterapeuters kompetanse og videre muligheter for forskning og fagutvikling. Samtidig er forskningen avgjørende for kunnskapsbasert etter- og videreutdanning.

Målet med tildelingene er å bidra til at fysioterapeuter har oppdatert, relevant og riktig kompetanse for samfunnets behov. Tildelingene går både til individuelle fysioterapeuter og institusjoner der fysioterapeuter er tilknyttet.

Fysiofondet søker å stimulere til kunnskapsoverføring og samarbeid på tvers av miljø. Målet er å styrke kunnskapsbasert praksis og bidra til gode beslutninger på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Hele strategisk plan for perioden 2023-2028 kan lastes ned her.