Nyhetsarkiv

Svar på søknader om utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis

Design uten navn (25)

Nå er svar på søknader om utdanningsstipend og stipend til veiledet praksis sendt ut.

63 fysioterapeuter har fått stipend til videreutdanning. De fordeler seg på 26 ulike utdanninger og studieretninger. Disse foregår ved 11 ulike universiteter og høgskoler i Norge, og 2 universiteter i utlandet.

5 fysioterapeuter har fått stipend til veiledet praksis. 

Søkere som ønsker å akseptere tildelingen, må gjøre det innen fristen 11.mai.

Første del av stipendet vil bli utbetalt innen 20.juni. Resten når sluttrapport med regnskap er mottatt. Utenlandsstudenter får ikke utbetaling før etter endt studie når utdanningen er godkjent av HK-dir. 

Fysiofondet ønsker alle studentene lykke til!

Neste mulighet for å søke åpner 30.juni i søknadsportalen. Frist for innsending er 15.september kl. 14. Før ny utlysning åpner kan forrige utlysning lastes ned herfra som informasjon. 

Se oversikt over tildelinger de siste fem årene her.