Nyhetsarkiv

Tildelingsoversikt 2021

Tildelingsoversikt

Fysiofondet har i 2021 tildelt i overkant av 40 millioner kroner til fysioterapeuters etter-og videreutdanning, forskning og fagutvikling. I beløpet inngår den årlige andel på mer enn 13 millioner kroner til organisasjonenes etterutdanningsvirksomhet som besluttet gjennom rammetildelingen i 2020.

Vi ønsker lykke til med prosjektene!