Nyhetsarkiv

Hvor mye og til hva? Tildelingsoversikt for 2023

Design uten navn-2

Foto: Kevin Schneider

I 2023 tildelte Fysiofondet totalt 76,2 millioner kr.

Slik fordeler midlene seg:

 • NFF, NMF og PFFs etterutdanningsvirksomhet (2024 -26): 41 mill. kr
 • Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi
  (ph.d. og postdoktor): 4 ph.d.-prosjekter - 13,4 mill. kr
 • Utdanningsstipend: 192 stipend - 6,6 mill. kr
 • Reisestipend: 789 stipend - 4,8 mill. kr
 • NFFs spesialistordning (2024-26): 4,5 mill. kr
 • Stipend til forskningsprosjekt: 4 stipend - 3,3 mill. kr
 • Stipend til formidlingsprosjekt: 6 stipend - 1 mill. kr
 • Stipend til kvalitetssikringsprosjekt: 3 stipend - 727 000 kr
 • Spesielle tildelinger: Fysioterapeutens vitenskapelige temanummer (2024 -26): 450 000 kr
 • Stipend til veiledet praksis: 16 stipend - 330 000 kr

Du kan se mer om prosjektene som har fått midler og oversikt over alle tildelinger de siste årene her.