Nyhetsarkiv

Kraftig oppsving i reisestipend etter pandemien

Legg til en overskrift

I 2022 tildelte Fysiofondet nesten 3,2 millioner kroner i reisestipend til 583 søkere.

Dette er en voldsom økning fra de to foregående årene som var preget av redusert kurs- og reisevirksomhet som følge av pandemien. Mens Fondet vanligvis innvilger rundt 500-600 søknader om reisestipend, var vi i 2020 og 2021 nede på 100-200. I fjor var vi derimot tilbake til normalen! 

Det er som vanlig forbundenes etterutdanningskurs som utgjør størstedelen av tildelingen. Nesten 50% av søkerne kommer herfra og de mottar 40% av den totale tildelingssummen.

Nesten 30% av søkerne har reist på internasjonal kongress. De får en forholdsvis stor del av den totale tildelingssummen (38%). Det skyldes at disse reisene ofte er kostbare. I tillegg ønsker Fondet spesielt å støtte fysioterapeuter som har egen presentasjon på internasjonale kongresser. Disse kan derfor også få dekket kongressavgiften.

Se flere detaljer og oversikt over tildelinger de siste fem årene her.