Nyhetsarkiv

Tildelingsoversikter 2022

Design uten navn-2

Fysiofondet har i 2022 tildelt 47, 9 millioner kroner totalt.

Tildelingene er gitt i følgende kategorier:

 • Fysioterapeutforbundenes etterutdanningsvirksomhet: kr 15 mill. (inkl. løpende tildelinger)
 • Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi
  (ph.d. og postdoktor): kr 17 mill.
 • Stipend til forskningsprosjekt: kr 4,2 mill.
 • Stipend til formidlingsprosjekt: kr 1 mill.
 • Stipend til kvalitetssikringsprosjekt: kr 240 000
 • Utdanningsstipend: kr 7 mill.
 • Stipend til veiledet praksis: kr 90 000
 • Reisestipend: kr 3,2 mill.
 • Spesielle tildelinger: kr 20 000

Du kan se mer om prosjektene som har fått midler og oversikt over alle tildelinger de siste fem årene her.