Nyhetsarkiv

Tildelingsoversikter 1. halvår 2023

Design uten navn-2

Foto: Kevin Schneider

Fysiofondet har så langt i 2023 tildelt over 7,6 millioner kroner.

Tildelingene er gitt i følgende kategorier:

  • Stipend til forskningsprosjekt: kr 1,7 mill.
  • Stipend til formidlingsprosjekt: kr 540 000.
  • Stipend til kvalitetssikringsprosjekt: kr 480 000
  • Utdanningsstipend: kr 2,2 mill.
  • Stipend til veiledet praksis: kr 90 000
  • Reisestipend: kr 2 mill.
  • Spesielle tildelinger: kr 450 000

Du kan se mer om prosjektene som har fått midler og oversikt over alle tildelinger de siste fem årene her.