Nyhetsarkiv

«Finding stability» - vurdering av knefunksjon

Design uten navn (26)-1
Bilde (f.v.): Liv Heide Magnussen, Anne Gro Heyn Faleide, Trine Hysing-Dahl, Eivind Inderhaug

Trine Hysing-Dahl er en av høstens mottakere av Fysiofondets stipend til formidlingsprosjekt. Hun skal skrive artikkel om oversettelse og undersøkelse av måleegenskapene til norsk versjon av Norwich Patellar Instabilitets-skår.

Trine Hysing-Dahl disputerte for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen like før jul. Artikkelen tar utgangspunkt i dette arbeidet. Dette forteller hun om prosjektet som ligger til grunn for artikkelen: 

- Ustabilt kneskjell (patella instabilitet) er en ortopedisk lidelse som rammer ungdommer og unge voksne. Noen opplever kun en luksasjon, mens andre strever med kronisk instabilitet. For å vurdere omfanget av hver enkelt pasients problemer er det viktig å ha gode måleverktøy. Per i dag foreligger det to diagnosespesifikke spørreskjema for denne pasientgruppen, Banff Patellofemoral Instabilitets Instrument og Norwich Patellar Instabilitets (NPI) skår. Banff skjemaet måler selvopplevd livskvalitet og foreligger allerede på norsk. Derfor var hensikten med dette prosjektet å oversette og undersøke måleegenskapene til norsk versjon av NPI-skåren. Dette er et spørreskjema som evaluerer selvopplevd instabilitet i kneskjellet ved forskjellige bevegelser og aktiviteter, noe som er viktig for å vurdere hvor store plager hver enkelt pasient har.

Prosjektet utgår fra forskningsgruppen Sports Traumatology and Arthroscopy Research group (STAR) som er tilknyttet Universitetet i Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland Universitetssjukehus. Prosjektdeltagere er fysioterapeut PhD, Trine Hysing-Dahl, Oasen Fysioterapi, fysioterapeut PhD, Anne Gro Heyn Faleide ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Dr. Eivind Inderhaug, Haukeland Universitetssjukehus/Universitetet i Bergen og Professor Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet.

Hysing-Dahls artikkel skal være ferdigstilt til sommeren og planlegges publisert i American Journal of Sports Medicine. Fysiofondet ønsker lykke til!

Har du en idé til et formidlingsprosjekt? Neste søknadsrunde åpner 30. juni med frist 1. september.