Nyhetsarkiv

Vi støtter ikke World Physiotherapy Congress i Dubai

Fondsstyret har besluttet at det IKKE skal tildeles reisestipend til fysioterapeuter som deltar på World Physiotherapy Congress 2023 i Dubai.

Verdenskongressen er et viktig samlingspunkt for alle fysioterapeuter og på denne måten ønsker fondsstyret å markere avstand fra at kongressen arrangeres i et land som bryter grunnleggende menneskerettigheter.