Nyhetsarkiv

Utdanningsstipend til videreutdanning i fysioterapi for eldre

Design uten navn (12)

Finn Marius Vogt har fått utdanningsstipend fra Fysiofondet til sin videreutdanning i fysioterapi for eldre personer ved OsloMet.

Han tok opprinnelig grunnutdanningen i Nederland og jobber ved et treningssenter i Løten hvor han fungerer som allmennfysioterapeut og treningsveileder: 
  
- Jeg følte at jeg trengte faglig oppdatering og valgte en retning som interesserer meg veldig, nemlig geriatri. Jeg liker å jobbe med eldre mennesker og ønsker å hjelpe mennesker til å håndtere sine plager/skader gjennom god kunnskap og kommunikasjon. 
  
Finn Marius ser videreutdanningen i lys av samfunnsutviklingen:
  
- Det ser ut til å være en utvikling i samfunnet hvor vi må stå lengre i jobb. Derfor må kunnskap inn for å klare dette uten at andre deler av helsevesenet blir belastet unødig (herunder sykehus, eldrehjem, hjemmesykepleien m.m.). Jeg ønsker å være en bidragsyter til fellesskapet gjennom å inspirere til en mer aktiv hverdag med min kunnskap og iver. Det er viktig å se på hvordan trening/behandling kan tilrettelegges den voksende eldre befolkningen. Foreleserne på studiet har vært tverrfaglige med innslag av flere aktører i helsesektoren. Det har vært veldig interessant å se hvordan andre profesjoner (leger, sykepleiere osv.) jobber med de utfordringene vi fysioterapeuter møter hver dag.
  
Videreutdanningen har vekket nysgjerrigheten og han påbegynte derfor en mastergrad i helsevitenskap for eldre. Han var i siste kull som fikk denne videreutdanningen og med i første kull som har denne retningen innenfor mastergraden. Også på jobb har studiet allerede båret frukter: 
  
- Jeg har startet tilpassede treningsgrupper for eldre og bidrar ved lokal frisklivssentral. Der formidler jeg hva som er egnet trening til aldersgruppen, og holder foredrag om viktigheten av fysisk aktivitet gjennom hele livet. Jeg har hatt høyt faglig utbytte av studiet og føler meg bedre rustet til å bidra til økt helsekompetanse blant eldre.