Nyhetsarkiv

Verdenskongress i idrettsfysioterapi til Oslo


Legg til en underoverskrift
Foto: Ana Campos

 
The 5. th World Congress in Sports Physical Therapy kommer til Oslo i sommer!
 
WCSPT 2024 - verdenskongress i idrettsfysioterapi arrangeres i Oslo fra 14. til 15. juni. Fysiofondet støtter arbeidet med å planlegge og gjennomføre verdenskongressen.
 

Husk at du som deltaker kan søke om Fysiofondets reisestipend. 

Dette er en internasjonal kongress som vil samle fysioterapeuter fra hele verden. Du kan søke om reisestipend til internasjonal kongress i tillegg til et etterutdanningsarrangement i Norge, pr år.

Fysioterapeuter som har egen presentasjon (som hovedtaler/førsteforfatter) på internasjonal kongress, kan også søke om dekning av kongressavgiften.

Utlysningskriterier og søknadsskjema finner du Søknadsportalen.

Lykke til med kongressen!